Nähere Angaben zu den Autor/innen

Andión, Xosé Soto

 • Bd. 64 (2005) - Artikel
  Construcións intransitivas de actitude e conduta en galego
  Abstract  PDF
 • Bd. 71 (2012) - Comptes rendus - Iberoromania
  Simone Roggenbuck/Vicente Ballero, Introducción a la lingüística sincrónica
  Abstract  PDF
 • Bd. 69 (2010) - Comptes rendus - Iberoromania
  Ernesto González Seoane/Antón Santamarina/Xavier Varela, A lexicografía galega moderna. Recursos e perspectivas
  Abstract  PDF
 • Bd. 68 (2009) - Comptes rendus - Iberoromania
  Juan Carlos Moreno Cabrera, El nacionalismo lingüístico, una ideología destructiva
  Abstract  PDF
 • Bd. 67 (2008) - Comptes rendus - Iberoromania
  R.Álvarez/F.Dubert/X. Sousa, Lingua e territorio
  Abstract  PDF
 • Bd. 66 (2007) - Comptes rendus
  Constantino García/Antón Santamarina (ed.), Atlas Lingüístico Galego. Volume V. Léxico.O ser humano (I)
  Abstract  PDF
 • Bd. 65 (2006) - Comptes rendus
  Rosario Álvarez/Henrique Monteagudo (ed.), Norma lingüística e variación
  Abstract  PDF
 • Bd. 65 (2006) - Comptes rendus
  Gabrielle Knauer/Valeriano Bellosta von Colbe (ed.), Variación sintáctica en español. Un reto para las teorías de la sintaxis
  Abstract  PDF
 • Bd. 64 (2005) - Comptes rendus
  Günther Haensch/Carlos Omeñaca, Los diccionarios del español en el siglo XXI, 2ª edición, Salamanca
  Abstract  PDF
 • Bd. 64 (2005) - Comptes rendus
  Henk Vanhoe, Aspectos de la sintaxis de los verbos psicológicos en español. Un análisis léxico-funcional
  Abstract  PDF